Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Gepubliceerd op 30-05-2017

elektromotor

betekenis & definitie

motor die werkt op elektriciteit.

motor die elektrische energie omzet in mechanische energie om een transportmiddel voort te bewegen of een werktuig aan te drijven; motor die werkt op elektriciteit.

Voorbeelden:
Onderdelen van de elektromotor. De rotor is een staafje ijzer omwikkeld met koperdraad. De uiteinden zijn verbonden met de beide halve 'maantjes' van de collector. De sleepcontacten drukken tegen de halve collectorringen aan, en worden aangesloten op een stroombron (gelijkstroom). Zodoende loopt de stroom door de rotor. De stator is een magneet. De beide polen (noord- en zuidpool, naar het aardmagnetisme zo genoemd) zitten 'achter' de rotor aan elkaar. De werking is gebaseerd op het feit dat twee noordpolen elkaar afstoten (net als twee zuidpolen), en dat een noordpool een zuidpool aantrekt (en omgekeerd). De stroom wordt door de stand van de halve maantjes of collectorringen steeds van richting veranderd op het moment dat de zuidpool van de rotor en de noordpool van de stator tegenover elkaar staan. Op dat moment stoten ze elkaar weer af. De rotor draait door t.g.v. dit aantrekken en afstoten op het juiste tijdstip en de vliegwielwerking.
http://www.modelspoor.nl/

Het andere scenario [...] is het scenario waarin de auto's vrij snel worden vervangen door auto's met brandstofcellen, waarin waterstof, of vormen van waterstof in een brandstofcel gebruikt worden voor de opwekking van elektriciteit waarna een elektromotor de auto aandrijft.
http://www.connekt.nl/connektiemag.html, maart 2002

Het dak van het milieuvriendelijke veer is bedekt met zonnepanelen, die acht batterijen voeden. De batterijen drijven op hun beurt weer twee elektromotoren aan.
NRC, 1995

Daar voorbij strekte zich de baan uit met de schietschijven, die door elektromotoren vanuit de schuttersplaatsen pijlsnel naar voren konden worden gehaald om te worden dichtgeplakt voor nieuw gebruik, waarna een druk op de knop ze weer naar de kogelvangers joeg.
Henri Knap, Met voorbedachten rade, 1981