Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Gepubliceerd op 30-05-2017

diminutief

betekenis & definitie

verkleinwoord.

woord waarvan het achtervoegsel over het algemeen aangeeft dat het als klein en/of geliefd wordt gezien; verkleinwoord.

Voorbeelden:
Het werk zelf wordt drie keer in de diminutieve vorm aangeduid: 'werkje', 'triptykje', 'tafereeltje'. Dit mag uiteraard betrekking hebben op de maat van het schilderij. Waarschijnlijker is het echter dat deze diminutieven gebruikt worden omdat het om een werk van een vrouw gaat.
http://www.brakkehond.be/72/gera1.html

Maarten Koning en zijn alter ego J.J. Voskuil houden het groot, zij spreken zelden in diminutieven, ook niet waar dat gebruikelijk is.
http://www.onzetaal.nl/nieuws/taaltje.html, 2000

Sterker nog, we zijn zelfs het woord 'slabber' tegengekomen als hypercorrecte afleiding van het meer gangbare diminutief 'slabbetje'.
http://www.fon.hum.uva.nl/rob/FonetischeVereniging/DagvdFonetiekAbstracts.html#1000