Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

datum

betekenis & definitie

Het begrip datum heeft 18 verschillende betekenissen:

1) een datum waarop een evenement op regelmatige tijden, bv. jaarlijks, terugkeert
2) een datum die een symbolische waarde heeft; een datum die met opzet gekozen is omdat hij refereert aan een belangrijke historische gebeurtenis
3) tot een volgende keer; totdat er een nieuwe datum is afgesproken
4) recent, daterend van kort geleden; recenter, daterend van korter geleden
5) de datum die is vastgelegd en waaraan gerefereerd wordt
6) een datum waarop iets belangrijks plaatsvindt; een datum waarop iets gebeurt wat van groot geschiedkundig belang is, wat de geschiedenisboeken ingaat
7) referentiesysteem waarmee plaats en positie van een bepaald geografisch gebied (meestal een land) worden vastgelegd aan de hand van een model van de aarde
8) dag waarop iets gebeurt; dag waarop iets plaatsvindt
9) de datum waarop men inschat dat een zwangere vrouw zal bevallen
10) een datum waarop iets onvoorwaardelijk gebeurd moet zijn; een datum die niet overschreden mag worden; deadline
11) ouder; vroeger gemaakt; daterend van langer geleden dan iets anders
12) precies zoveel jaar na de dag waarop iets gebeurd is
13) een datum waarop iets verschrikkelijks zal plaatsvinden of reeds plaatsgevonden heeft
14) op de werkelijkheid gebaseerd model van de aarde aan de hand waarvan coördinaten van locaties bepaald en vastgelegd worden
15) de datum waarop iets belangrijks plaatsvindt, iets waar lang naar is uitgekeken en/of hard naartoe gewerkt is
16) tijdsaanduiding die bestaat uit een combinatie van cijfers en/of woorden die een bepaalde dag aangeven; dagtekening
17) jonger; later gemaakt; daterend van korter geleden dan iets anders
18) de uiterste houdbaarheidsdatum overschreden hebbend; niet meer gegarandeerd vers en/of consumabel zijn