Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Gepubliceerd op 30-05-2017

datum

betekenis & definitie

Het begrip datum heeft 3 verschillende betekenissen:

1) dagtekening.
tijdsaanduiding die bestaat uit een combinatie van cijfers en/of woorden die een bepaalde dag aangeven; dagtekening.
De datum bestaat in elk geval uit de benaming van de maand en de hoeveelste dag van die maand het is (8 september; acht september; 8-9; 08-09); verder kunnen de benaming van de dag van de week worden toegevoegd (woensdag 8 september; woensdag acht september) en/of een aanduiding van het jaar (woensdag 8 september 2010; 8-9-10; 8-9-'10; 08-09-10; 08-09-2010).

2) dag waarop iets gebeurt.
dag waarop iets gebeurt; dag waarop iets plaatsvindt.

3) model van de aarde.
op de werkelijkheid gebaseerd model van de aarde aan de hand waarvan coördinaten van locaties bepaald en vastgelegd worden.
Ook wel abusievelijk als de-woord beschouwd naar analogie van het bij A behandelde woord.