dagbladjournalistiek betekenis & definitie

journalistiek zoals die in de dagbladen - met name in de grote, landelijke of regionale kranten - bedreven wordt; journalistiek die voldoet aan de eisen die aan de berichtgeving in dagbladen gesteld worden; krantenjournalistiek

Gepubliceerd op 30-05-2017