dactylus betekenis & definitie

drielettergrepige versvoet bestaande uit een lange of beklemtoonde lettergreep, gevolgd door twee korte of onbeklemtoonde lettergrepen

Gepubliceerd op 30-05-2017