Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

cultuurperiode

betekenis & definitie

periode in de cultuurgeschiedenis die men als een eenheid beschouwt op grond van kenmerkende ontwikkelingen, gebeurtenissen en gedachtegoed; tijdsruimte die men in cultuurhistorisch opzicht als een eenheid beschouwt; cultuurhistorische periode