Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

contradictio in terminis

betekenis & definitie

innerlijke tegenstrijdigheid.

(Latijn) innerlijke tegenstrijdigheid die schuilgaat in de samenstellende delen van een gebruikt woord of in een gebruikte combinatie van woorden.

Voorbeelden:
Beperkte vrijheid is dat niet een contradictio in terminis? Is verzet als grond voor een gemeenschap van gelijken geen utopie, evenals de eis tot gelijkheid geen reden tot verzet kan zijn?
http://home.tiscali.be/be011920/robrecht/robessay.htm, 2000

Sociaaldemocratie is een contradictio in terminis: want socialisme en democratie zijn volstrekt onverenigbare grootheden.
http://www.theovangogh.nl/antisosialistisch%20manifest1.html, 2004

Vrijzinnig en protestant, dat was een contradictio in terminis. Alsof je ongestraft snoepgoed kon aannemen van Satan zonder schade aan je ziel op te lopen.
Jan Wolkers, De weerspiegeling, 2001

"Ten aanzien van de essentie zelf van het begrip straf, bevat de uitdrukking "leerstraf" een contradictio in terminis. Als het de bedoeling is de schuldige te helpen om zich zo goed mogelijk te reclasseren en aldus onrechtstreeks een "meerwaarde" voor de maatschappij te realiseren, kan men niet van straf maar eerder van hulp spreken."
http://users.pandora.be/strafrecht-strafuitvoering/gevangenisstraf.pdf, 2002

Neen, het wordt tijd dat de "nucleaire veiligheid" - een contradictio in terminis - serieus in vraag wordt gesteld.
De Standaard, 1996

Riep Vlaams minister-president Van den Brande onlangs niet uit dat het begrip 'Belgische cultuur' een contradictio in terminis is?
NRC, 1995

Er is een soort gutfeeling dat hoger onderwijs voor velen eigenlijk een contradictio in terminis is: als het voor velen is, dan kan de kwaliteit niet hoog zijn.
NRC, 1995

Wie moet leren, leert niets. Leerplicht is een contradictio in terminis.
http://www.bdfadvies.nl/archief.htm, 1999

Op de keper beschouwd vormt oorlogsrecht een contradictio in terminis. "Oorlog is zo'n gevaarlijke zaak", zei de grote strateeg Carl von Clausewitz (1780-1831), "dat fouten die voortkomen uit humaniteit de ergste zijn."
http://www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Oorlog/oorlogsrecht.html, 1999

Monika was weer gaan werken. Bij De Kleine Wereld, een reisbureau dat zich specialiseerde in milieuvriendelijk toerisme. 'Een contradictio in terminis,' vond ik.
Karel Glastra van Loon, De passievrucht, 2000

Gesproken taal als actief communicatiemiddel lijkt in dit communicatietijdperk wel een contradictio in terminis.
De Standaard, 1996