Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

conflictpreventie

betekenis & definitie

preventie van conflicten.

het gericht nemen van maatregelen en/of het doelbewust in acht nemen daarvan om conflicten te voorkomen; preventie van conflicten.

Voorbeelden:
De EU heeft een eigen verantwoordelijkheid voor conflictpreventie en het bevorderen van vrede en veiligheid binnen en buiten de eigen regio.
http://www.e-stem.nl/, 2001

Samengevat heeft de NAVO vijf kerntaken: het waarborgen van stabiliteit in de Euro-Atlantische regio, het handhaven van de transatlantische band, de verdediging van het bondgenootschappelijk grondgebied, het bijdragen aan conflictpreventie en crisisbeheersing en tenslotte het bevorderen van de dialoog met andere landen in het Euro-Atlantische gebied.
http://www.atlcom.nl/, 1999

Gebruik van geweld lost de oorzaak van conflicten niet op, maar waar diplomatie geen uitweg kan bieden, waar conflictpreventie faalt, burgerinzet niet meer helpt en economische of politieke sancties geen effect hebben, kan soms de inzet van militaire middelen nodig zijn.
http://www.e-stem.nl/, 2001

Wij houden een warm pleidooi voor het dichten van de kloof tussen arm en rijk, voor een versterkt beleid van ontwikkelingssamenwerking [...] en voor het uitbouwen van instrumenten voor conflictpreventie zoals een Europees Civiel Vredeskorps en een nationaal Centrum voor Conflictpreventie.
http://www.agalev.be/programma2003/index.html

Pacifisme is bij uitstek een Vlaams waarmerk, daarom dient Vlaanderen zich toe te leggen op conflictpreventie en -bemiddeling, eerder dan op defensie.
http://www.n-va.be/programma/wiewatwaarom/manifest.asp

Milieubescherming, conflictpreventie en vredeshandhaving kunnen alleen effectief aangepakt worden door internationale samenwerking.
http://www.wereldwijd.be/archief/ww307-30.htm, 2001