Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

cao-afspraak

betekenis & definitie

afspraak tussen de vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers die is vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao)