Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

buurtpreventist

betekenis & definitie

iemand belast met buurtpreventie.

iemand die in een wijk of buurt actief is om misdrijven, bijvoorbeeld inbraak, vernielingen en aanrandingen, te voorkomen; iemand die belast is met buurtpreventie.

Voorbeelden:
Dankzij de inzet en oplettendheid van buurtpreventist Charl Goossens uit Nispen, heeft de politie maandag een 44-jarige Bulgaar aangehouden op verdenking van heling. De verdachte was eind van de middag bezig met het dumpen van zilver bestek in een sloot toen Goossens hem opmerkte. Toen de buurtpreventist hem aansprak, ging verdachte ervan door. Goossens seinde direct de politie in en volgde de Bulgaar op afstand. Die kon later ter hoogte van de Passenberg opgepakt worden.
BN/De Stem, 16 juli 2013

Heeft een buurtpreventist andere rechten? Nee, een buurtpreventist heeft dezelfde rechten en plichten als ieder ander. Het is zeer zeker geen extra "bewakingsdienst" in de wijk. Het zijn oplettende wijkbewoners die eventueel wel bereid zijn anderen aan te spreken op ongewenst gedrag. Ook hebben zij een signalerende functie.
http://buurtpreventieroosendaal.nl/?page_id=64

Met de flinke groei van het aantal buurtpreventieteams, zijn er ook steeds meer buurtpreventisten. Onze stad kent inmiddels 99 burgers die zich georganiseerd in een buurtpreventieteam inzetten voor een veilige wijk. Vanavond wordt de grens van 100 buurtpreventisten doorbroken.
http://www.dagroosendaal.nl/2013/04/burgemeester-heet-100e-en-101e-buurtpreventist-welkom/, 9 april 2013