Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

blasfemie

betekenis & definitie

godslastering.

misbruik van Gods naam; elke handeling of uiting (of het resultaat daarvan) die tegen het geloof ingaat of God beledigt; godslastering.

Voorbeelden:
De felste protesten tegen Permadi's vermeende blasfemie zijn afkomstig uit Muhammadiyah. Deze islamitische beweging [...], vertoont puriteinse trekjes en heeft grote moeite met de geloofsbeleving op het Javaanse platteland.
NRC, 1995

Als er sprake is van opzettelijk en doelbewust misbruik van Gods naam spreken we van godslastering of blasfemie.
http://www.bondtegenvloeken.nl/overvloeken.php, 2004

Op de ene plaats wordt beweerd dat de naam van Bill Gates al in de Schrift voorkomt, terwijl een ander volhoudt dat de Torah juist allerlei blasfemieën verbergt als 'Jehovah bestaat niet'.
Leidsch Dagblad, 2000