Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

blasfemie

betekenis & definitie

misbruik van Gods naam; elke handeling of uiting (of het resultaat daarvan) die tegen het geloof ingaat of God beledigt; godslastering