Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Gepubliceerd op 30-05-2017

bijstandsgerechtigde

betekenis & definitie

iemand die recht heeft op bijstand.

iemand die krachtens een wet recht heeft op bijstand; iemand die een bijstandsuitkering ontvangt.

Voorbeelden:
Bijstandsgerechtigden die in deeltijd gaan werken, kunnen van de sociale dienst in Amsterdam een premie krijgen.
De Telegraaf, 2001

Een belangrijk punt van de nieuwe algemene bijstandswet (NABW) is, dat nagenoeg alle bijstandsgerechtigden een arbeidsplicht hebben.
Meppeler Courant, 1996

Duurbetaalde reïntegratieplannen om de resterende bijstandsgerechtigden alsnog snel aan een baan te helpen zijn grotendeels verspilde moeite.
De Telegraaf, 2001

Voor het bevorderen van de uitstroom van bijstandsgerechtigden is een financiële prikkel niet altijd voldoende.
http://www.coelo.nl/armleeuw.htm, 2000

Langdurig werklozen en andere bijstandsgerechtigden moeten aan de slag in de persoonlijke dienstverlening tegen een prijs die de markt bereid is daarvoor te betalen.
NRC, 1994

In plaats daarvan krijgen ze een budget om de uitkeringen te verstrekken en om de bijstandsgerechtigden aan betaald werk te helpen.
ANP, 2003