Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Gepubliceerd op 30-05-2017

bestemmeling

betekenis & definitie

geadresseerde.

iemand aan wie een brief, bericht, pakket enz. is gericht; persoon naar wie men iets verstuurt; geadresseerde.

Voorbeelden:
Briefkaarten en geïllustreerde kaarten worden met brieven gelijkgesteld, en moeten dus ook een genormaliseerd formaat hebben. De hele rechterhelft van de adreskant moet vrij blijven voor het adres van de bestemmeling, de postzegels, de etiketten of de dienstaanwijzingen.
http://pv.nl.bpg.post.be/NL/private/%5C/products/courrier/cartes/default.asp

Zolang een zending niet aan de bestemmeling is bezorgd kan u de zending terugvragen of het adres ervan laten wijzigen.
http://pv.nl.bpg.post.be/NL/private//products/default.asp?mnid=100

De Post werkt aan een nieuw systeem om strafport voor ondergefrankeerde brieven te laten betalen door de afzender en niet langer door de bestemmeling.
De Standaard, 1997