baard betekenis & definitie

Het begrip baard heeft 21 verschillende betekenissen:

1) geheel van op baardhaar lijkende draden dat aan een maiskolf zit; maishaar; maisbaard
2) stiekem en onderdrukt lachen; gniffelen
3) geheel van lange hoornplaten in de bek van sommige walvissen waarmee ze hun voedsel uit het zeewater zeven; balein; walvisbaard
4) waarbij niets meer op het spel staat; van geen enkel belang meer
5) oud en achterhaald zijn; oud, achterhaald zijn
6) versierd, uitgesneden houten paneel onder aan de voorzijde van een molenkap
7) geheel van op baardhaar lijkende draden waarmee een mossel zich ergens op vastzet; mosselbaard; byssus
8) haar dat bij mannen groeit op kin en wangen; haargroei op kin en wangen
9) iets wat de vorm van een baard heeft en zich op enig moment op kin en wangen bevindt, maar wat niet door natuurlijke haargroei ontstaan is; iets wat op een baard lijkt
10) een baard voorstellend voorwerp van haar of kunsthaar dat door middel van lijm op kin en wangen kan worden bevestigd; valse baard; kunstbaard
11) in de overgangsfase (zitten) van jongensstem naar mannenstem; een zware stem (hebben, krijgen)
12) een baard voorstellend voorwerp van haar of kunsthaar dat door middel van lijm op kin en wangen kan worden bevestigd; kunstbaard
13) iets heel erg lang doen; iets tot vervelens toe doen
14) op een baard lijkend harig uitgroeisel bij diverse organismen
15) iemand vleien; zich door vleierij bij iemand in een betere positie proberen te manoeuvreren
16) scherpe oneffenheid aan de rand van een voorwerp; scherpe kant van een bijl
17) vroegere kermisattractie, stammend uit de tijd dat er op een kermis allerhande rariteiten getoond werden tegen betaling
18) uitstekend deel aan de onderzijde van de stang van een sleutel, dat in het slot gestoken wordt en dat de schoot daarvan bij het openen en sluiten in beweging brengt; blad van een sleutel; sleutelblad
19) geheel van zijtakken aan een kant van de schacht van een vogelveer; de ene helft van de vlag van een vogelveer; veerbaard
20) iemand die een baard draagt; iemand met een baard
21) baardvormige begroeiing op of aan de kop van een bok of geit; geitenbaard; bokkenbaard; sik

Gepubliceerd op 30-05-2017