Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

avondje

betekenis & definitie

Het begrip avondje heeft 6 verschillende betekenissen:

1) de avond van 5 december, waarop cadeautjes ter gelegenheid van Sinterklaas worden uitgepakt en surprises vergezeld van sinterklaasgedichten worden uitgewisseld
2) het is een bijzondere of merkwaardige avond; dit is bepaald geen avond zoals gewoonlijk; deze avond verloopt bepaald apart
3) het laatste beschikbare deel van de dag, beschouwd als de tijd die men na de dagtaak of na de avondmaaltijd op een specifieke wijze doorbrengt of aan een bepaalde bezigheid wenst te besteden, zoals ontspanning, studie, gezelschap enz.
4) avond die men buitenshuis doorbrengt met bezoek aan een gelegenheid voor ontspanning en vermaak
5) het laatste deel van de dag voor de nacht begint, beschouwd vanuit de affectieve waarde dat deze avond in enig opzicht bijzonder is
6) kleine of besloten feestelijke bijeenkomst 's avonds; feestje 's avonds; avondpartijtje; soireetje