Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Gepubliceerd op 30-05-2017

armenschool

betekenis & definitie

school voor arme kinderen.

school die in vroegere tijden bestemd was voor kosteloos onderwijs aan kinderen uit arme gezinnen.

Voorbeelden:
Daarnaast werden er, op last van de overheid, vanaf 1817 kerkelijke armenscholen opgericht, waar onderwijs werd gegeven in het hebreeuws en het Nederlands, met als expliciete doelstellingen: de terugdringing van het Jiddisch (de voertaal van de meeste arme joden) en de aankweking van Nederlands nationaal besef.
NRC, 1994

In het lager onderwijs kwam toename van het schoolbezoek vooral voor onder de minvermogenden: armenscholen in de steden konden de groei nauwelijks bijhouden.
http://examenblad.kennisnet.nl/cgi-bin/as.cgi/0303000/c/start/file=/9303000/modulesf/vgu0eoteverd, 24 september 2004