Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

antipapisme

betekenis & definitie

negatieve of vijandige gezindheid jegens de paus en de rooms-katholieke kerk