ambtenarenwet betekenis & definitie

wet met betrekking tot de rechten en plichten van ambtenaren