Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

allochtonenstop

betekenis & definitie

het stopzetten van het opnemen of toelaten van allochtonen in een gemeenschap of ergens anders in, bv. een stad of in de samenleving in het algemeen