Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Gepubliceerd op 30-05-2017

admiraal

betekenis & definitie

generaal bij de marine.

persoon met de hoogste militaire rang binnen de marine, die voor zijn beroep de bevelvoerder over een vloot is; ook: hoogste militaire rang bij de zeemacht.
Wordt strikt genomen in Nederland luitenant-admiraal genoemd, omdat admiraal eigenlijk een historische functie is die nu als titel voorbehouden is aan de koning of aan de prins van het koninklijk huis.

Voorbeelden:
Een van de schippers werd aangewezen als commandant van het konvooi en kreeg daarvoor de naam "admiraal". Dit was een verbastering van het Arabische emir-al-bahr (vlootcommandant), een term die tijdens de kruistochten naar Europa was overgewaaid. Ook commandanten van militaire expedities werden admiraal genoemd. De eerste vermelding van zo'n admiraal in de Nederlanden vinden we in Vlaanderen waar in 1356 Jacob Buuc een vloot aanvoerde om Antwerpen te veroveren. In 1483 overleed de laatste Vlaamse admiraal.
http://www.mindef.nl/marine/geschied.htm

President Bill Clinton, die Boorda in 1994 in zijn functie had benoemd, noemde Boorda's dood "een groot verlies, voor de marine, de strijdkrachten en ons land". Als commandant van de Navo in Zuid-Europa was de admiraal verantwoordelijk voor een luchtaanval op Servische vliegtuigen die het vliegverbod boven Bosnië schonden.
De Standaard, 1996

Hij kijkt naar CNN, onderwaterbeelden, admiraals in opgetuigde uniformen, apathische mensen met zware jassen aan die in een naargeestige decor van grauw licht op de kade van een havenstad staan.
Kees van Beijnum, De vrouw die alles had, 2002

Eén van de voorouders van de familie Latorre had de streek cadeau gekregen als beloning voor zijn verdiensten als admiraal in een lang vergeten oorlog.
http://allserv.rug.ac.be/~jvrsluys/mercurius%2017-1.pdf, 2002

Vanaf 1491 vervulden de heren van Veere de admiraalsfunctie, veelal tot ongenoegen van Holland. Een van de taken van de admiralen was de bescherming van de visserij.
http://oud.refdag.nl/boek/boekgs/990630boekgs04.html, 1999