Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

Gepubliceerd op 29-10-2020

administratief recht

betekenis & definitie

bestuursrecht.

het geheel van rechtsregels omtrent de organisatie, de bevoegdheden en de werking van de uitvoerende macht, het bestuur.

Voorbeelden:
Het administratief recht of "bestuursrecht" bevat de regels met betrekking tot "het bestuur" of "de uitvoerende macht". Het bepaalt de regels waaraan de verschillende niveaus en organen van de uitvoerende macht (de regering, elke minister, maar ook elke ambtenaar van gemeentelijk, provinciaal of hoger niveau) zich moeten houden.
http://allserv.rug.ac.be/~gmartyn/Cursus020303vGM24okt02.pdf