Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

ad-hocbeslissing

betekenis & definitie

beslissing die ter plekke, onmiddellijk, zonder gepland te zijn genomen wordt voor een speciale gelegenheid of in een speciaal geval, maar niet structureel van aard is; ad-hocbesluit; gelegenheidsbeslissing