Angela van Buuren-Evers

Advocaat at Van Iersel Luchtman N.V.

Gepubliceerd op 11-11-2016

2016-11-11

Herstructurering

betekenis & definitie

Herstructurering duidt op het onderzoeken c.q. analyseren en wijzigen c.q. verbeteren van de structuur/opbouw van een onderneming.

Herstructurering is het omvormen van de juridische structuur c.q. het reorganiseren of saneren van een onderneming. De structuur is de manier waarop de onderneming is opgebouwd en het onderlinge verband tussen de delen. Door de juridische structuur van een concern te wijzigen, kan getracht worden financiële problemen te verminderen of ondernemingsrechtelijke risico’s in te perken. Dit kan onder meer bereikt worden door het bewerkstelligen van een doorstart of juist het beëindigen van ondernemingen en door te fuseren en te splitsen.