Werkzame beroepsbevolking betekenis & definitie

Alle werknemers en zelfstandigen die minimaal twaalf uur per week betaald werk doen.