Wet van de toe- en afnemende meeropbrengsten betekenis & definitie

Het verschijnsel dat door inschakeling van steeds meer eenheden variabele productiefactor bij een gegeven hoeveelheid van de vaste productiefactor de extra productie eerst toeneemt en na een bepaald punt afneemt.