Wat is de betekenis van Werkzame beroepsbevolking?

2024-04-16
Algemene economische basisprincipes

D.J. de Jong & C.J. de Lange (2018)

Werkzame beroepsbevolking

Alle werknemers en zelfstandigen die minimaal twaalf uur per week betaald werk doen.

2024-04-16
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Werkzame beroepsbevolking

Personen die betaald werk hebben. Toelichting Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.

2024-04-16
Begrippenlijst arbeid

UWV (2017)

Werkzame beroepsbevolking

De werkzame beroepsbevolking zijn alle personen in de leeftijdscategorie die minstens 1 uur per week werken.

2024-04-16
Nederlandse economie begrippen

Centraal bureau voor de Statistiek (2003)

Werkzame beroepsbevolking

Mensen die in Nederland wonen en betaald werk hebben van twaalf uur of meer per week. In deze publicatie worden alleen mensen van 15-64 jaar beschouwd.

2024-04-16
Begrippen over beroep en opleiding

Frank Peters, Rian van den Bergh, Sonja Liefhebber & Deanne Radema (1999)

Werkzame beroepsbevolking

Mensen van 15-64 jaar die minstens twaalf uur per week werken ('werknemers, zelfstandigen en meewerkende gezinsleden) (Boerdam, Dorenbos e.a., 1996).