Werknemersverzekeringen betekenis & definitie

Verplichte verzekeringen voor iedereen in loondienst in Nederland. Het recht op uitkering en de hoogte van de uitkering zijn afhankelijk van de betaalde premie.