Standaardisering betekenis & definitie

Afspraken over de technische eisen aan een product, hierdoor is aanpassing aan nationale markten niet nodig.