Reële rente betekenis & definitie

De nominale rente gecorrigeerd voor het inflatiepercentage.