Rechtsvorm betekenis & definitie

Het geheel van wettelijke regels dat vastlegt wie de eigenaar is van de onderneming, wie de leiding heeft en wie aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming. Een onderneming kan toebehoren aan een natuurlijke persoon of kan een rechtspersoon zijn.