Overheidsfalen betekenis & definitie

Het verschijnsel dat overheidsingrijpen in de economie niet altijd maatschappelijk gewenste uitkomsten oplevert.