Netto toegevoegde waarde betekenis & definitie

Het verschil tussen de waarde van de verkochte producten en de waarde van de ingekochte goederen en diensten. Dit begrip is de bruto toegevoegde waarde min de afschrijvingen.