Marktfalen betekenis & definitie

Het verschijnsel dat de werking van markten niet altijd maatschappelijk gewenste uitkomsten oplevert.