Kapitaal intensief betekenis & definitie

Verhouding vaste kapitaalgoederen in verhouding tot de hoeveelheid arbeid.