Informele economie betekenis & definitie

Niet door overheidsinstanties geregistreerde productie waarvan de waarde niet is vastgelegd.