Indirecte ruil betekenis & definitie

Iets krijgen en er iets anders voor teruggeven. In goederen en diensten met behulp van geld.