Frictiewerkloosheid betekenis & definitie

Kortstondige werkloosheid door tijd benodigd voor vinden baan en duur van sollicitatieprocedures.