Effecten betekenis & definitie

Verhandelbare vermogenstitels.