Directe omgeving betekenis & definitie

Bestaat uit de partijen op de in- en verkoopmarkten, waarmee de onderneming zakendoet.