Bezettingsgraad betekenis & definitie

Mate waarin de kapitaalgoederenvoorraad benut wordt.