Algemene economie betekenis & definitie

Het vakgebied omvat micro-economie: economische keuzeproblemen individuele consumenten en producenten; meso economie: economische vraagstukken op bedrijfstakniveau; macro-economie: vraagstukken op landelijk en internationaal niveau.