AI woordenboek

ChatGPT (2023)

Gepubliceerd op 18-12-2023

essentieel

betekenis & definitie

Essentieel betekent dat iets absoluut noodzakelijk is en niet kan worden weggelaten of vermeden. Het geeft aan dat iets van fundamenteel belang is voor het bestaan, de werking, de betekenis of het doel van iets anders.

In de context van de COVID-19-pandemie, werden sommige werknemers (zoals zorgverleners, supermarktmedewerkers en transporteurs) als "essentieel" beschouwd, omdat ze een cruciale rol speelden bij het in stand houden van de samenleving.

Het tegenovergestelde van "essentieel" is "niet-essentieel" of "optioneel", wat betekent dat iets niet absoluut noodzakelijk is voor een bepaalde activiteit, functie of taak en dat het weggelaten of vermeden kan worden.

< >