Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 17-11-2021

Objecten

betekenis & definitie

zijn alle combinaties van factoren en trappen van deze factoren , welke opzettelijk in een proef worden gelegd.

Wanneer men verschillende bemestingsfactoren X, P, of K) in verschillende trappen 0, 1 enz. legt, verkrijgt men dus de objecten 01, N1, P1; K1; enz. en hun combinaties, dus N1,P,, N1P1K1, enz.

In een vergelijkende rassenproef heeft men slechts 1factor, nl. rassen en kan men de herkomsten of variëteiten als trappen daarvan beschouwen (z. ook Variantie-analyse en Proefveldtechniek).

< >