Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 10-12-2013

2013-12-10

Zuivere lijfrente

betekenis & definitie

Een zuivere lijfrente is een uitgestelde lijfrente of direct ingaande lijfrente waarbij zowel de verzekerde en de hoogte van de uikeringen vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst al vaststaan. Dit in tegenstelling tot een gerichte lijfrente. De termijnen hiervan zijn nog onbekend.