Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 10-12-2013

2013-12-10

Verzekeringnemer

betekenis & definitie

De verzekeringnemer is doorgaans de premiebetaler en is de contractpartij van de verzekeraar. De verzekeringnemer bezit alle rechten die voortkomen uit de verzekeringsovereenkomst.