Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 09-12-2013

2013-12-09

Preferente aandelen

betekenis & definitie

Aan preferente aandelen zijn voorrechten verbonden, zoals winstdeling of de benoeming van bestuursleden.