Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 13-12-2013

2013-12-13

Pensioengrondslag

betekenis & definitie

De pensioengrondslag is het uitgangspunt voor de pensioenberekening en doorgaans gelijk aan het jaarsalaris verminderd met een franchise.