Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 13-12-2013

2013-12-13

Ouderdomspensioen

betekenis & definitie

Het ouderdomspensioen is het pensioen dat iemand vanaf de pensioeningangsdatum levenslang krijgt uitgekeerd.