Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 09-12-2013

2013-12-09

Mantel

betekenis & definitie

Een mantel is het gedeelte van een effect waarop de rechtsverhouding tussen bezitter en uitgevende instelling staat omschreven.