Certificaat wat is de betekenis & definitie

Een certificaat is een door een administratiekantoor uitgegeven bewijs van deelneming in het kapitaal van een onderneming, uitgezonderd het stemrecht.