Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 22-10-2013

2013-10-22

Certificaat

betekenis & definitie

Een certificaat is een door een administratiekantoor uitgegeven bewijs van deelneming in het kapitaal van een onderneming, uitgezonderd het stemrecht.