Certificaat wat is de definitie & betekenis

Een certificaat is een door een administratiekantoor uitgegeven bewijs van deelneming in het kapitaal van een onderneming, uitgezonderd het stemrecht.